Asiakkaamme kertovat: GTK on arvostettu ja suositeltu yhteistyökumppani

Kysyimme syys-/lokakuussa 2019 asiakkailtamme heidän kokemuksistaan asiakassuhteen toimivuudesta GTK:n kanssa. Tulosten perusteella GTK:ta pidetään asiantuntevana ja laadukkaana toimijana.

GTK:ta suositellaan vahvasti

Tukimuksessa GTK:n NPS-suositteluindeksi oli 58. Vastaajat suhtautuvat yhteistyöhön kanssamme ja meiltä ostamiseen jatkossakin myönteisesti.

NPS-indeksin (Net Promoting Score) skaala on -100 – +100. Se vastaa kysymykseen, kuinka suurella todennäköisyydellä asiakkaat suosittelisivat oman kokemuksensa perusteella GTK:ta yhteistyökumppanilleen. Korkea NPS-indeksi kertoo hyvästä asiakastyytyväisyydestä ja maineesta.

GTK:ta arvostetaan yhteistyökumppanina

Asiakkaamme ovat tyytyväisiä erityisesti GTK:n asiantuntemuksen korkeaan tasoon ja laatuun. Meitä kiitetään myös yhteistyön sujuvuudesta, tuottamamme tiedon hyödynnettävyydestä ja kyvystämme auttaa asiakkaita saavuttamaan omat tuloksensa. Toimijana GTK:ta arvostetaan rehellisyydestä, luotettavuudesta ja tunnettuudesta.

Vastaajista peräti 62 % kertoi GTK:n auttaneen organisaatiotaan kehittämään uusia innovaatioita, ratkaisuja tai käytäntöjä osana liiketoiminnan kehitystä.

”Olemme GTK:n avulla kehittäneet uudenlaisia tuotantoprosesseja tai optimoineet olemassa olevia.”

”Geologisella perustutkimuksella on suuri merkitys. GTK:n kehittämät, vuosien saatossa syntyneet, mallinnusmetodit ovat meilläkin tänä päivänä käytössä.”

”Olemme yhteistyössä GTK:n kanssa tutkineet ja kokeilleet uutta teknologiaa geoenergian hyödyntämisessä.”

”Olemme kehittäneet yhteistyössä ja GTK:ta konsultoitumalla ratkaisun, jota olemme hyödyntäneet toisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa.”

”Yhteistyö GTK:n kanssa on tuonut meille kustannussäästöjä.”

Tuloksista virtaa myös toiminnan kehittämiseen

Olemme iloisia saamastamme hyvästä palautteesta. Haluamme toki kehittyä yhä paremmaksi kumppaniksi asiakkaillemme. Tässä työssä tutkimustulokset auttavat meitä osaltaan ohjaamaan toimintaamme entistä asiakaslähtöisemmäksi.

Jatkossa haluamme olla yhä aktiivisempia yhteydenpidossa asiakkaisiin, kertoa paremmin palveluistamme ja alan tutkimustiedon uusista tuulista sekä reagoida ketterämmin asiakastarpeeseen.

Kiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille.

Tutkimuksen toteutti puhelinhaastatteluna Taloustutkimus Oy.

Lisätietoja

Raisa Neitola
Projektitoiminnan päällikkö
Puh. 050 348 7643
raisa.neitola@gtk.fi

Tuuli Kalliosalo
Asiakkuuspäällikkö
Puh. 050 517 6824
tuuli.kalliosalo@gtk.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *