Kysely eurooppalaisten suhtautumisesta kaivostoimintaan

Ihmisten käsitykset kaivostoiminnasta – ajatukset, tunteet ja odotukset – ovat keskeinen osa kaivostoiminnan hyväksyttävyyttä, joka tulisi huomioida suunniteltaessa ja kehitettäessä maankäyttöä, aluepolitiikkaa ja eri toimintojen yhteensovittamista alueilla. Sosiaalinen toimilupa ja eri sidosryhmien osallistaminen ovat tärkeä osa myös meneillään olevaa MIREU –projektia (https://mireu.eu/). Projektissa on parhaillaan käynnissä tutkimus eurooppalaisten käsityksistä kaivostoiminnasta ja pyydämme sinua täyttämään kyselyn (kestää noin 15-20 minuuttia) joko suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi.
 
Kyselyn tuloksilla pyritään kehittämään kaivosteollisuuden käytäntöjä ja hallituksen politiikkaa, jotta eri sidosryhmien yhteistyötä voitaisiin entisestään vahvistaa vastuullisemman kaivos- ja metallurgia-toiminnan varmistamiseksi.
 
Kysely on avoinna 31. lokakuuta saakka.
 
Linkki suomen- ja englanninkieliseen kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/4B2C5704A7EDC47D
Linkki ruotsinkieliseen kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/18BE9C34778252E9