Kiertotalous

GTK tarjoaa ratkaisuja malmien, teollisuusmineraalien ja muiden geomateriaalien prosessointiin, prosessivesien käsittelyyn, jäte- ja sivuvirtojen hyödyntämiseen sekä kierrätykseen. Lisäksi GTK:lla on vahvaa osaamista kaivannaisjätteistä ja -vesistä sekä niiden hallinnasta ja hyötykäytöstä.