Vesi

Tuotamme tietoa ja ratkaisuja pohjaveteen sekä kaivosympäristöjen vesienhallintaan liittyen. Tuotamme geologista tietoa pohjavesimuodostumista ja kaivosympäristöjen vesienhallinnasta sekä osallistumme vesialan ja siihen liittyvän osaamisen kehittämiseen niin Suomessa kuin ympäri maailmaa.

Vastaamme ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin tarjoamalla kokonaisvaltaisia ja kestävän kehityksen mukaisia vesienhallinnan ratkaisuja. Perustamme ratkaisumme tieteelliseen tutkimukseen, osaamiseemme hydrogeologisen kierron prosesseista, kentältä kerättävään aineistoon sekä kattaviin tietoaineistoihin. Kehitämme mm. tekopohjavesiratkaisuja, kartoitamme uusia pohjavesiesiintymiä modernia teknologiaa hyödyntäen sekä opastamme kaivosten sulkemiseen mahdollisimman ympäristöystävällisellä tavalla.

Asiakkaitamme ovat mm. kunnat ja kaupungit, yritykset kuten vesihuoltoyritykset ja mineraalialan yritykset, järjestöt ja viranomaiset.

Teollisuuden kaivosvesien hallinta

Pohjavesivarojen hallinta