Ledning och ansvarpersoner

Tel. 029 503 0000
E-post:  förnamn.efternamn_gtk.fi

Ledning

Telefonnummer
Generaldirektör Mika Nykänen 029 503 2200
Generaldirektörens assistent Pirjo Vuorimies 029 503 2201
Direktör, personal, kunnande och arbetsmiljöer Helena Tammi 029 503 2220
HRM-chef Saga Böhling-Niemelä 029 503 2230
HRD-chef Riikka Mäki 029 503 2150
Ledningens assistent Heta Virola 029 503 0018
Direktör, kommunikation och marknadsföring Elina Ämmälä 029 503 2120
Kommunikationschef Lotta Knuutinen 029 503 2131
Chef för digital marknadsföring Outi Nuotio 029 503 0022
Direktör, forskning och innovationer Saku Vuori 029 503 2459
Chef för forskning och innovationer Asko Käpyaho 029 503 2327
Direktör, strategi, ekonomi och data-administration Samu Valpola (31.5.2020 ->) 029 503 5245
Chef för strategi and planering Armi Helenius
Toni Perälä (31.5.2020 ->)
029 503 2385
029 503 2140
IT-chef Hannu-Pekka Polttila 029 503 2111
Ekonomiechef Terhi Sääskilahti 029 503 2382
Ledningens assistent Eija Laukkanen 029 503 2152
Direktör, operativ verksamhet Olli Breilin 029 503 5200
Chef för projektverksamhet Raisa Neitola 029 503 5804
Chef för internationella projekt Philipp Schmidt-Thomé 029 503 2163
Kundrelationschef Tuuli Kalliosalo 029 503 0010
Ledningens assistent Ida Bruins Slot 029 503 5201

Enheter

Chef
Energi och bygglösningar Hannu Lahtinen 029 503 5260
Miljö lösningar Jouni Pihlaja 029 503 4313
Lösningar för cirkular ekonomi Jouko Nieminen 029 503 2180
Lösningar för mineralhus hållning Pasi Heino 029 503 3440
Geofysiska lösningar Heikki Forss 029 503 3611
Informations lösningar Niina Ahtonen 029 503 3638
Vatten lösningar Eeva Käpyaho 029 503 5212

Ansvarspersoner inom forskning

Utvecklingsområden för vetenskaplig forskning och kompetens
Mineral potential Forskningsprofessor Raimo Lahtinen 029 503 2484
Geoinformatik Forskningsprofessor Vesa Nykänen 029 503 4306
Gruv- och industrimiljöer Forskningsprofessor Tommi Kauppila 029 503 3710
Geomaterial och tillämpad mineralogi Forskningsprofessor Alan Butcher 029 503 2240
Geoenergi Ledande expert Teppo Arola 029 503 2207
Undersökningar om underjordiskt byggande Ledande expert Heini Reijonen 029 503 2238