Tillgänglighetsutlåtande för Geologiska forskningscentralens webbtjänst

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbtjänsten gtk.fi. Geologiska forskningscentralen har i samarbete med sina partner Markkinointitoimisto Kitchen Oy och Taiqa Digital Oy utvärderat webbplatsens tillgänglighet.

Som stöd för utvärderingen har man till exempel använt sig av bedömningar från experter, respons från användare och bland annat skärmläsningsprogrammet NVDA samt verktygen Google Lighthouse och Siteimprove Accessibility.

Detta utlåtande gäller tillgängligheten på webbplatsen gtk.fi per publiceringsdatumet 28 januari 2020.

Tillgänglighetens status

Sidans tillgänglighet har testats och den uppfyller kraven för WCAG 2.1 nivå AA. Webbplatsen uppfyller väl i stort sätt alla krav för nivå A och AA.

Icke-tillgängligt innehåll

Innehåll som stöder eller kompletterar tjänsten och som överförts från den tidigare webbplatsen gtk.fi, till exempel pdf-filer, statistik och årsberättelser, är inte fullständigt tillgängliga med skärmläsare då tjänsten lanseras.

Webbtjänsterna som Geologiska forskningscentralen upprätthåller och som länkats till gtk.fi (publicerade före 23 september 2018) uppfyller inte ännu helt riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll. De ovannämnda tjänsterna kommer att uppfylla kraven på tillgänglighet senast 23 september 2020.

Respons och kontaktuppgifter

Vi samlar aktivt in respons från våra användare och utvecklar ständigt webbplatsens tillgänglighet. Du kan hjälpa oss att förbättra tillgängligheten på vår webbplats. Om du lade märke till några fel eller brister på vår webbplats, meddela oss detta med responsblanketten som finns på webbplatsen: https://gtk.fi/yhteystiedot/yhteydenotto/

Om du inte är nöjd med svaret du får eller om du inte får ett svar på två veckor, kan du göra en anmälan till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för regionförvaltningsverket i Södra Finland finns anvisningar om hur en anmälan kan göras och om hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(ay)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000