Geologian tutkimuskeskus GTK, VTT ja Aalto-yliopisto uudistavat epäorgaanisten materiaalien ja metallien tutkimusta ja luovat uutta liiketoimintaa niiden kierrätykseen ja talteenottoon uudessa Circular Raw Materials Hub -yhteislaboratoriossa.

Suomessa ainutlaatuisessa laboratoriossa kehitetään yhdessä teollisuuden kanssa ratkaisuja hiilineutraalin ja resurssitehokkaan yhteiskunnan tarpeisiin.

Osoite: Vuorimiehentie 2, Otaniemi, Espoo.