Hyppää sisältöön
 
Ota yhteyttä

GTK numeroin

GTK NUMEROIN 2018
Bruttomenot, M€45,9
Kokonaistulot, M€16,9
Maksullisen toiminnan myyntituotot, M€ 9,8
Henkilöstö, henkilötyövuodet 423
TULOT ASIAKASRYHMITTÄIN 2018M€%
Valtionhallinto3,521
Kuntasektori 1,17
Elinkeinoelämä7,544
Vientiprojektit 2,6 15
Muut asiakkaat2,213
Yhteensä16,9100
GTK:N MENORAKENNE 20181000 €%
Palkkaukset24 98954
Kiinteistömenot4 62610
Aineet, tarvikkeet ja tavarat1 1112
Palvelujen ostot9 569 21
Matkat2 7296
Investoinnit1 191 3
Muut menot 1 7064
Yhteensä45 921100

Viimeisin vuosikatsaus

Vuosikatsaus 2018