GTK:n uusi strategia edistää kestävämpää kasvua

Geologian tutkimuskeskuksen uusi strategia luo ratkaisuja kestävämpään tulevaisuuteen.

Geologista osaamista voidaan hyödyntää suurien globaalien haasteiden kuten kestävään tuotantoon, kiertotalouteen, puhtaaseen veteen, vähähiilisen energiaan ja ilmastonmuutoksen liittyvien kysymysten ratkomisessa.

”Haluamme uuden strategian myötä kehittää ratkaisuja, joiden kautta Suomessa luodaan ympäristön ja ihmisen kannalta kestävää taloudellista kehitystä”, sanoo pääjohtaja Mika Nykänen.

Vuosille 2020–2023 laaditussa strategiassa on neljä fokusaluetta: akkumineraalit, kiertotalous, tietoratkaisut ja vesienhallinta.

GTK:n tavoitteena on olla kansainvälisesti johtava osaaja akkumineraalien kestävän saatavuuden rakentamisessa. Akkumineraalit mahdollistavat päästöttömän sähköisen liikenteen lisäämisen ja fossiilisen energian korvaamisen puhtaammalla energialla.

Kiertotalouden alueella GTK tähtää kansainvälisesti tunnustetuksi osaajaksi erityisesti mineraalipohjaisten materiaalien kestävän käytön tutkimuksessa ja ratkaisuissa. Kiertotalouden alueella on ratkaistava esimerkiksi kuinka elektroniikkateollisuuteen tai akkuihin käytettävien mineraalien, mineraalipohjaisten kemikaalien ja metallien kierrätettävyys varmistetaan.

”Innovaatioita syntyy sekä itsenäisen tutkimustyön, yhteistyön että asiakashankkeiden kautta. Tänä vuonna valmistuva kiertotalousratkaisuja tuottava yhteislaboratorio on hyvä esimerkki kumppanien kanssa tehtävästä yhteistyöstä ”, Mika Nykänen sanoo.

Strategian kolmas fokusalue on tietoratkaisut eli digitaalisten palvelujen ja tietotuotteiden kehittäminen sekä geotiedon hallinnan ja hyödynnettävyyden parantaminen. Ulkopuoliset arvioitsijat ovat monta kertaa arvioineet GTK:n tietovarannot jopa maailman parhaiksi, ja tätä pääomaa vahvistetaan uudenlaisten menetelmien kuten koneoppimisen ja tekoälyn avulla.

Puhtaan veden merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Uuden strategian myötä GTK panostaa mm. teollisuuden ja kaivosympäristöiden vesienhallintaratkaisujen kehittämiseen.

Uuden strategian yhteydessä GTK on uudistanut organisaatiotaan. Vuoden 2020 alusta alkaen tulosyksiköiden määrä vähenee, ja johtoa supistetaan johtamisvastuiden selkeyttämiseksi. Lisäksi uudistuva GTK ottaa käyttöön päivitetyn visuaalisen ilmeen ja tunnuksen.

GTK uudisti strategiansa vuorovaikutteisena prosessina, jossa henkilöstö, asiakkaat ja sidosryhmät osallistuivat eri työpajoissa ja verkkokeskusteluissa strategian valmisteluun. Myös GTK:n olemassaolon tarkoitus kiteytyi työpajojen annista: ”Maamme hyväksi. For Earth and for Us.”

GTK:n uusi strategia: http://www.gtk.fi/gtk/lyhyesti/strategia/

Lisätietoa:
Pääjohtaja Mika Nykänen, mika.nykanen@gtk.fi, puhelin 029 503 2200