GTK:n visuaalinen ilme uudistuu

Uuden strategian yhteydessä GTK ottaa käyttöön uuden visuaalisen ilmeen ja tunnuksen.

Uusi ilme kuvastaa uudistuvaa GTK:ta. Tavoitteena on raikas ja moderni ilme, joka viestii GTK:n tarkoituksesta ja työstä. Uusi ilme soveltuu myös nykyistä paremmin eri digitaalisissa alustoissa käytettäväksi.

GTK:n uusi logo muodostuu kahdesta elementistä: tunnuksesta ja tekstiosasta. Tunnus, sen värit ja niiden järjestys kuvaavat toisaalta maapalloa, toisaalta maan kerroksia ja ilmakehää. Tunnuksessa voidaan nähdä myös karttakäyriä ja / tai GTK:n ’sormenjälki’.

Uuden tunnuksen sävymaailma on hieman murrettu. Murretut värisävyt välittävät rauhallisen, luonnonläheisen vaikutelman, joka viittaa GTK:n luonnonvaroihin liittyvään, pitkäjänteiseen työhön.

Uusi ilme otetaan käyttöön 27.8. alkaen vaiheittain.

GTK:n uusi logo ladattavina versioina: http://www.gtk.fi/ajankohtaista/viestintamateriaalit/logo/ 
GTK:n strategia 2020-2023: http://www.gtk.fi/gtk/lyhyesti/strategia/