Kansallinen geotieto

Karttuuko organisaatiossasi geotietoa, joka voisi olla koko yhteiskunnan käytössä?

GTK:n yksi tehtävistä on huolehtia keskitetysti maamme geologian alan tiedonkeruusta ja tietohuollosta. Kansallisen geotietovarannon kehittäminen tarjoaa geotietoa tuottaville kumppaneillemme mahdollisuuden kaikkia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön.

Yhtenäistetyt tiedot parantavat käytettävyyttä

Kumppanien tuottama tieto sijoitetaan GTK:n yhtenäisiin tietorakenteisiin ja samalla tiedon laatu tarkistetaan. Tiedot tulevat kaikkien tarvitsijoiden selailtaviksi ja ladattaviksi web-pohjaisen käyttöliittymän kautta.

Yhteiskäyttö hyödyttää kaikkia geoalan toimijoita 

Eri lähteistä virtaavan geodatan jkeskitetty hallinta, säilyttäminen ja asettaminen yhteiskunnan käyttöön on hyödyksi kaikille toimijoille. Käyttäjät pystyvät hyödyntämään aiemmin tehtyjä tutkimuksia ja resurssit kohdistamaan uusiin tutkimuskohteisiin ja innovaatioihin. 

Yhteistyössä on mukana yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita

GTK tekee yhteistyötä geodatan hallinnassa mm. Väyläviraston, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lisäksi Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupunkien sekä Rambollin ja SitoWisen kanssa. 

Kiinnostuitko? Kysy lisää asiantuntijaltamme.