Riskinarviointi kallio- ja väylärakentamisessa

Kallio- ja väylärakentamisen riskinarviointi kartoittaa kohteen epästabiilit alueet ja niistä juontuvat stabilointitarpeet. Tutkimuksen toteuttaminen auttaa ennakoimaan ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja vastaamaan niihin rakennusteknisesti.  

Palvelun sisältö 

  • Tutkimuksen suunnittelu 
  • Olemassa olevan aineiston analyysi  
  • Maastotutkimukset, kartoitus, kohteen kuvaus (geologia, rikkonaisuus) ja mahdollinen  mallinnus, valokuvaus, laserskannaus   
  • Kallioleikkausten riskinarviointi ja arvio stabilointitarpeesta 
  • Raporttina kalliotilan tai kallioleikkauksen geologinen ja rikkonaisuuskuvaus, riskinarviointi sekä stabilointiehdotukset. Tutkimusraportti sisältää havaintoaineiston.  

 

Miten hyödyt? 

  • Tunnet rakennuskohteen kalliotilojen ja väylien turvallisuuteen liittyvät geologiset riskitekijät. Kerätty data ja lopputuloksena oleva malli ovat kansainvälisten standardien mukaisia. 
  • Taloudelliset säästöt erityisesti pitkällä aikavälillä.