Kirjasto, digitaalinen arkisto ja asiakirjahallinto

Geologia on voimakkaasti tietointensiivinen ala. Toimiva digitaalinen arkisto, asiakirjahallinto ja kirjasto ovat sekä tehokkaan toiminnan että tiedon hyödyntämiseen tarkoitettujen verkkosovellusten edellytys. 

Geotiedon hallinnassa korostuvat erityisesti tietoturva, laadunvarmistus ja tarve tallentaa tietoa pitkäaikaisesti. Oma lisäpiirre syntyy siitä, että geologista tietoa on tallennettu usein pidempään kuin digitaalinen maailma on ollut nykymuodossa olemassa. Tietoa on usein tarve konvertoida paperisista kortistojärjestelmistä tai vanhoista ohjelmistoista uusien palvelujen edellyttämiin muotoihin.   

GTK:n avulla saat käyttöösi ajasta ja paikasta riippumattomat modernit aineistopalvelut, joiden avulla tiedot ovat järjestyksessä ja monipuolisesti käytettävissä. Palvelumme kattavat kaikki geotiedon säilytyksen ja hallinnan alueet tiedonhallintaprosessin määrittelystä henkilökunnan koulutukseen. 

 

Konsultointi  

 • Arkistoaineiston inventaariokaavio 
 • Konsultointi digitaalisten kirjastopalveluiden kehittämiseksi.  
 • Konsultointiapu kirjastojärjestelmien vertailussa, valinnassa ja hankinnassa. 
 • Digitaalisen vs. Paperiarkiston säilyttämiskustannusten laskentamalli
   

Koulutus 

 • Kirjastoalan tärkeimmät standardit ja formaatit, konversio järjestelmistä toisiin tai paperikortista digitaaliseen kirjastojärjestelmään 
 • Luettelointikoulutus 
 • Tiedonhaun opetus, geoalan tärkeimmät tiedonlähteet ja e-aineistot 
 • Opastus laite- ja järjestelmähankinnoissa sekä käyttöönottokoulutus 

  

Kehitystyö 

 • Lähtötilanteen kartoitus 
 • Sähköisten arkisto- ja asiakirjahallinnon prosessikuvaus ja asiakirjojen elinkaaren hallintamalli sekä asiakirjojen luokittelu. 
 • Digitointiprojektin suunnittelu, skannausprosessit ja aineistonhallinta palvelimilla 
 • Asiakaskäyttöliittymät 
 • Aineistojen pitkäaikaissäilytys 
 • Digitaalisen aineiston laadunvarmistus ja CAF-itsearviointiopas 
 • Aineistoluettelot ja metatietojen tuottaminen (tietomallit ja standardit) 

 

Miten hyödyt? 

 • Organisaatiosi saa käyttöön hyvin organisoidut digitaaliset pitkäaikaissäilytysratkaisut sekä kustannustehokkaan nykyaikaisen kirjastojärjestelmän asiakaskäyttöliittymällä. 
 • Kirjastohenkilöstösi osaa ja tuntee toimintaympäristön. He tuntevat E-aineistot, alan tärkeimmät standardit, formaatit ja ovat tiedonhaun ammattilaisia 
 • Organisaatiosi aineisto säilytetään tietoturvallisesti ja se on laatuvarmistettu. 
 • Prosessi on dokumentoitu ja organisaatiollasi on tarvittava ohjeistus ja koulutusmateriaali.