Koulutus

Digitalisaatio luo väistämättä vanhoihin toimintamalleihin ja tuttuihin prosesseihin muutoksia. Jotta uudet teknologiat ja menetelmät pystytään hyödyntämään konkreettisesti toiminnassa, pitää laajentaa olemassa olevaa tietopohjaa ja hylätä vanhoja toimintamalleja. 

Muutos, kullekin organisaatiolle sopivan toimintamallin hiominen ja uuden omaksuminen vievät aina aikaa. Tehokkain tapa edistää sujuvaa muutosprosessia on kouluttaa organisaatiosi asiantuntijoita ja työntekijöitä heidän ammattinsa vaatimuksia vastaavalla tavalla.  

GTK:n koulutuskokonaisuudet ovat käytännönläheisiä ja perustuvat oikeisiin case-esimerkkeihin tai koulutustapahtumaa varten muodostettuihin malliaineistoihin.  

Koulutusten muoto toteutetaan tarpeittesi mukaisesti joko geotiedon hallinnan projektin osana tai erillisenä koulutuspäivänä. 

 

Palvelun sisältö 

  • Geospatiaalisen datan muodostamisen, tallennuksen ja jakelun osaamisen kehittäminen koulutuskokonaisuuksien avulla – “from field to digital map.” 
  • Koulutusmateriaalina ovat joko asiakkaan omat aineistotGTK:n muodostamat malliaineistot tai case-tapaukset. 

 

Miten hyödyt? 

  • Työtekijöiden paikkatieto-osaaminen ja datanhallinnan taidot kasvavat. Nykyaikaiset välineet tulevat tutuksi. 
  • Itsenäinen projektien toteutus, ratkaisujen ylläpitäminen ja kehittäminen helpottuvat. 
  • Organisaatiosi saa käyttöönsä suomen- ja englanninkielisen koulutusmateriaalin omaehtoiseen opiskeluun ja uusien työntekijöiden koulutukseen.