Pohjavesialueiden rakenneselvitys

Pohjavesialueiden rakenneselvityksillä saadaan tietoa pohjavesialueiden geologisesta rakenteesta ja hydrogeologiasta. Perustana käytetään painovoimamittauksiin ja kairauksiin pohjautuvaa kallionpintamallia tutkimusalueesta.

GTK on tehnyt rakenneselvityksiä tärkeillä pohjavesi- ja harjualueilla 1990-luvulta alkaen yhteistyössä ympäristökeskusten, kuntien, kaupunkien ja vesilaitosten kanssa. Tuloksia hyödynnetään mm. pohjaveden suojelussa, vedenhankinnan tehostamisessa, uusien vedenottopaikkojen määrittämisessä, pohjaveden pilaantumistutkimuksissa ja maankäytön suunnittelun tausta-aineistona. 

Rakenneselvityksen avulla osaat hyödyntää luonnonvaroja pohjavesialueella altistamatta vesivaroja pilaantumiselle. 

 

Palvelun sisältö 

  • Painovoimamittaukset ja kairauksiin pohjautuvan kalliopintamallin tekeminen tutkimusalueesta. 
  • Maa- ja kallioperän rakenteen ja laadullisen tilan tarkemmat selvitykset. 

Miten hyödyt? 

  • Tiedät pohjavesialueiden rakenteen, tilan ja saatavuuden. 
  • Osaat arvioida eri maankäyttömuotojen soveltuvuuden harju- ja pohjavesialueelle. 
  • Tunnet alueen pohjavesiin liittyvät riskit ja toisaalta tiedät sopivat uudet vedenottopaikat.