Remanentti magnetoituma (remanenssi)

Luonnollinen Remanentti Magnetoituma (NRM), jäännösmagnetoituma, on kiven sisäinen magnetoituma, joka on olemassa ilman ulkoista magneettikenttää ja muodostaa osan kiven kokonaismagnetoitumaa. Se lukkiutuu kiviin ja sedimentteihin Maan magneettikentän suuntaisesti.

Peruspetrofysiikan mittauksissa mitataan remanentin magnetoituman suuruutta, ja jos näyte on suunnattu, myös remanenssin suuntaa. Mittausherkkyys on noin 3 mA/m.

Mitattava näyte voi olla joko kairasydän- tai nyrkkinäyte, jonka maksimipituus on 10 cm ja halkaisija 10 cm. Normaali mittaustarkkuus edellyttää yli 100 g:n näytekokoa.