AgriAs – Evaluation and management of Arsenic contamination in agricultural soil and water

Projektin tutkimusalue
Muuttuva ympäristö Vesienhallinta Tietoratkaisut
Projektin kesto
01.04.2017 - 31.03.2019
Verkkosivusto
http://projects.gtk.fi/AgriAs/
Projektilistaukseen