Gecco

Projektin tutkimusalue
Akkumineraalit Kiertotalous Kehittyvät geofysiikan sovellukset Tietoratkaisut
Projektin kesto
01.09.2015 - 31.07.2019
Suomen Akatemian projektinumero
123456789
Verkkosivusto
https://www.gecco.fi

Esittely

Hankkeessa GTK tekee yhteistyötä Åbo Akademin suurteholaskennan laboratorion kanssa. Kaivosalueiden ja mineraalipotentiaalikartoituksen 3D-tutkimuksissa keskeinen tehtävä on kerätä aineistoa monissa eri mittakaavoissa ja sitten käyttää inversiomenetelmiä taloudellisesti kiinnostavien mineraaliesiintymien paikantamiseksi ja niiden laajuuden arvioimiseksi. Kehitämme tässä projektissa niin sanotunyhtenäismallin (CEM –Common Earth Model) käyttöä mineraalien etsinnässä hyödyntämällä suurteholaskentaa geologisesti heterogeenisten alueiden mallinnuksessa. Aiemmin laskentakapasiteetti on rajoittanut paitsi geologisestimonimutkaisten kohteiden CEM-hilaan perustuvaa mallinnusta myös kaiken olemassa olevan aineiston samanaikaista hyödyntämistä. Nykyisten laskentamahdollisuuksien hyödyntämisen lisäksi tutkimme mahdollisuutta käyttää rakenteeltaan epäsäännöllisiä hiloja geofysikaalisessa mallinnuksessa. Tämä projekti yhdistää suurteholaskennan ja geomallinnuksen huippuosaamista. Tavoitteena on kehittää työkaluja nopeampaan geologiseen mallintamiseen tehokkaassa laskentaympäristössä. Hankkeessa luodaan tehokkaita koodeja geotieteelliseen laskentaan. Valmistuessaan projektin työkalut tulevat kaikkien käyttöön.

Projektilistaukseen