RAINMAN – Towards higher adaptive capacity in urban water management

Projektin tutkimusalue
Muuttuva ympäristö Vesienhallinta Kestävä rakentaminen
Projektin kesto
01.01.2019 - 31.12.2021

Esittely

Ilmastonmuutos lisää sateita ja läpäisemätön pinta-ala kaupungeissa kasvaa. Tämä voi lisätä viemäreiden ylikuormitusta ja kaupunkitulvia. Käsittelemätön tulvavesi voi saastuttaa pinta- ja pohjavesiä.

RAINMAN-hankkeessa vähennetään hulevesistä aiheuttavaa jätevesijärjestelmien ylikuormitusta ja kaupunkitulvia sekä suojellaan vesivaroja.

RAINMAN-hankkeessa kehitetään ja toteutetaan ratkaisuja päämääränä turvata pinta- ja pohjavesien hyvä tila ilmastonmuutoksen vaikutusten huolimatta.

Projektilistaukseen