Turvevarojen tilinpidon kehittäminen

Projektin tutkimusalue
Vähähiiliset energiaratkaisut Muuttuva ympäristö
Projektin kesto
01.01.2012 - 31.12.2015
Suomen Akatemian projektinumero
2122000

Esittely

Hanke on osa GTK:n luonnonvaratiedon tuottamisen, jakelun sekä niihin liittyvien tietopalvelujen kehittämistä. Hankeen päätavoite on tuottaa luonnonvaratietoa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän käyttöön. Hanke pyrkii vastaamaan olemassa olevaan tarpeeseen parantaa soiden ja turvemaiden tietopohjaa ja tietojärjestelmiä sekä kehittää turvetutkimuksen tiedonkeruun tuottaman tiedon jakelua. Hankkeessa tavoitellaan toimivaa, säännöllisesti päivittyvää sekä asiakkaiden tarpeisiin vastaavaa verkkopohjaista karttapalvelua, jonka kautta jaetaan monipuolista ja laadukasta tietoa turvevaroista, niiden sijoittumisesta, käytettävyydestä ja riittävyydestä.

Projektilistaukseen