UpDeep

Projektin tutkimusalue
Kriittiset mineraalit Tietoratkaisut
Projektin kesto
01.04.2017 - 31.03.2020
Verkkosivusto
http://projects.gtk.fi/updeep/index.html
Projektilistaukseen