WaterPro

Projektin tutkimusalue
Muuttuva ympäristö Vesienhallinta
Projektin kesto
01.04.2016 - 31.03.2019
Verkkosivusto
http://www.gtk.fi/tutkimus/tutkimushankkeet/waterpro/index.html

Esittely

WaterPro -projektissa etsitään keinoja pohjoisten ja arktisten harvaan asuttujen alueiden maatalouden ja kaivannaisteollisuuden ravinnekuormituksen vähentämiseksi ja kierrättämiseksi. Maatalouden seurauksena veteen päätyy fosforia ja typpeä ja kaivannaisteollisuudesta voi aiheutua räjähdeperäistä typpikuormitusta.

Poikkitieteellinen ja monikansallinen konsortio kokoaa, testaa ja vertailee alueille sopivia vesien käsittely- ja monitorointimenetelmiä, sekä tuottaa ohjeistusta parhaiden menetelmien valintaan. Hankkeen lopputuotoksena syntyy päätöksenteontyökalu valumavesien hallintaan, joka auttaa toimijoita parhaiden käytäntöjen valinnassa.

Hankkeen koordinaattorina toimii Savonia-ammattikorkeakoulu, muita yhteistyökumppaneita ovat mm. Pohjois-Savon liitto, Luleån teknillinen yliopisto, Islannin maatalousyliopisto, Färsaarten maatalouskeskus, Donegalin maakuntaliitto (Irlanti), Heriot Watt -yliopisto (Skotlanti) sekä Lough Neaghin yhdistys ja Agrifood and Biosciences -instituutti Pohjois-Irlannista. 

Projektilistaukseen