Harjoittelija Kiertotalouden ratkaisut -tulosyksikköön (kesätyö)

Julkaisupäivä
21.01.2020
Haku päättyy
14.02.2020 klo 16.15
Paikkakunnat
Espoo
Työavain Valtiolle.fi -palveluun
32-65-2020

Geologian tutkimuskeskus hakee kesäharjoittelijaa Kiertotalouden ratkaisut -tulosyksikön Tutkimuslaboratorioon Espooseen 1.6.-31.8.2020 väliseksi ajaksi.

Tehtäväsi on osallistua näytteiden laboratoriokäsittelyihin sekä analytiikan ja laiteoperoinnin avustamiseen. Työtehtävät ovat osa mineralogista ja isotooppigeologista tutkimusta, ja liittyvät projektiluontoisiin tutkimustöihin. Laboratoriossa käytettäviä analyysimenetelmiä ovat mm. massaspektrometria, tomografia, elektronioptiikka sekä röntgendiffraktio ja -fluoresenssi. Tutkittavat materiaalit käsittävät geologisia luonnonmateriaaleja sekä epäorgaanisia prosessi- ja kierrätysmateriaaleja.

Edellytämme hakijalta vähintään 100 opintopisteen pää/sivuaineopintoja sekä hyväksyttyjä mineralogian, petrologian ja geokemian kurssikokonaisuuksia.

Odotamme sinulta laboratoriotyöskentelyyn vaadittavaa tarkkuutta ja huolellisuutta, sekä hyvää yhteistyökykyä.

Eduksi katsomme aikaisemman kokemuksen työskentelystä laboratorioympäristössä, työturvallisuuskoulutuksen sekä sujuvan englannin kielen taidon.

Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusluokan 4 sekä tehtävään valittavan henkilön opintopisteiden mukaan. Palvelussuhteen alkuvaiheessa kokonaispalkka on noin 1 382−2 126 €/kk. Ilmoitathan hakemuksessa mahdollisesta yliopiston myöntämästä harjoittelutuesta.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Jouko Nieminen, puh. 029 503 2180, ryhmäpäällikkö Marja Lehtonen, puh. 029 503 2183 ja erikoistutkija Hugh O’Brien puh. 029 503 2205

Odotamme hakemustasi ansioluetteloineen Valtiolle.fi-palvelun kautta, työavain 32-65-2020, 14.2.2020 klo 16.15 mennessä. Laita hakemukseen merkintä ’Kesäharjoittelija KTR Tutkimuslaboratorio’.

Hae tehtävää