Tutkija Vesiratkaisut -tulosyksikköön

Julkaisupäivä
10.01.2020
Haku päättyy
31.01.2020 klo 16.15
Paikkakunnat
Espoo, Kuopio
Työavain Valtiolle.fi -palveluun
32-964-2019

Geologian tutkimuskeskus hakee joukkoomme Tutkijaa Vesiratkaisut -tulosyksikköön kaivosten ja muun teollisuuden ympäristö- ja vesitutkimuksiin ensisijaisesti Espooseen tai Kuopioon. Valittava henkilö voidaan sijoittaa henkilön toivomuksesta myös muihin GTK:n toimipaikkoihin, Kokkolaan, Rovaniemelle tai Outokumpuun.

Tehtäväsi on toimia asiantuntijana ja projektipäällikkönä, kotimaisissa ja kansainvälisissä tilaus- ja yhteisrahoitteisissa tutkimuksissa, joilla parannetaan kaivosten ja muun teollisuuden ympäristön- ja vesienhallintaa sekä edistetään kiertotaloutta. Osallistut alaan liittyvän toiminnan kehittämiseen, projektien valmisteluun ja rahoituksen hakemiseen. Lisäksi tehtävänäsi on osallistua GTK:n palveluiden tuotteistamiseen ja laatia asiantuntijalausuntoja kaivostoiminnan YVA-selvityksistä ja ympäristö- ja vesitalousluvista.

Edellytämme tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä kykyä työskennellä sujuvasti sekä suomen että englannin kielellä suullisesti ja kirjallisesti. Sinulla on kokemusta kaivosten vesien hallintaan liittyvistä tutkimuksista koko kaivoksen elinkaaren ajalta.

Odotamme sinulta kokemusta kallioperän hydrogeologian tutkimuksista kaivosalueilla, geologisesta 3D-mallintamisesta ja visualisoinnista, kaivosympäristötutkimuksissa tarvittavista geokemian ja vesikemian menetelmistä sekä niiden aineistojen käsittelystä sekä kaivosteollisuuden ympäristölupiin ja YVA-menettelyihin liittyvistä lausunnoista.

Eduksi katsomme ympäristögeologisen osaamisen painottuen kaivosympäristöihin, kokemuksen kaivosten vesien ja jätteiden hallinnasta koko kaivoksen elinkaaren ajalta, valmiuden pinta- ja pohjaveden kulkeutumismallinnukseen sekä kaivosprosessien ja kaivoskohteisiin soveltuvien ympäristögeofysiikan menetelmien tuntemuksen. Lisäksi eduksi katsotaan kokemus tilaustutkimuksista ja projektien suunnittelusta.

Odotamme valittavan henkilön olevan innovatiivinen, valmis ottamaan uusia haasteita vastaan, nopea omaksumaan uusia tehtäviä sekä valmis työskentelemään tiimien lisäksi myös itsenäisesti ja vetämään projektiryhmiä sekä kotimaisissa että ulkomaisissa projekteissa. Tehtävä edellyttää valmiutta työskennellä tarvittaessa myös ulkomailla. Työtehtävien hoitaminen edellyttää B-luokan ajokorttia.

Tarjoamme monipuolisen ja haastavan tehtäväkentän kansainvälisessä työyhteisössä, mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhön sekä joustavat etätyömahdollisuudet. Tehtävä antaa mahdollisuuden kehittää kaivosvesiin liittyvää asiantuntemustasi motivoituneessa ryhmässä. Henkilöstömme hyvinvoinnista huolehdimme laaja-alaisen työhyvinvointia tukevan toiminnan ja kattavan työterveyshuollon avulla.

Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusluokan 8–9 sekä tehtävään valittavan henkilön osaamisen mukaan. Palvelussuhteen alkuvaiheessa kokonaispalkka on noin 3 430–4 140 €/kk.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Lisätietoja tehtävästä antavat ryhmäpäällikkö Antti Pasanen, puh. 029 503 3630, antti.pasanen@gtk.fi sekä yksikön päällikkö Eeva Käpyaho, puh. 029 503 5212, eeva.kapyaho@gtk.fi.

Odotamme hakemustasi ansioluetteloineen Valtiolle.fi-palvelun kautta, työavain 32-964-2019, 31.1.2020 klo 16.15 mennessä.

Hae tehtävää