WaterPro projektin loppuseminaari Kuopiossa 22.5.2019

WaterPro projektin loppuseminaarissa käsitellään maatalouden ja kaivannaisteollisuuden ravinnekuormituksen hallintaan liittyviä haasteita pohjoisilla alueilla.

WaterPro projektin tärkein tavoite on arvioida ja koota pohjoisten alueiden ravinnekuormituksen hallinnan hyviä käytäntöjä sekä jakaa tietoa eri menetelmistä ja niiden toimivuudesta. Maatalouden seurauksena veteen päätyy fosforia ja typpeä ja kaivannaisteollisuudesta voi aiheutua räjähdeperäistä typpikuormitusta.
Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) osuudessa tutkittiin pienten kivilouhosten tuottamaa räjähdeperäistä typpikuormitusta, typen sitomista louhosten jätevedestä mineraali adsorbentteihin sekä adsorbenttien mahdollista uusiokäyttöä lannoitteena.

EU:n ”Northern Periphery Arctic Program” instrumentilla rahoitetussa, kolmivuotisessa projektissa on mukana yhdeksän kumppania seitsemästä Pohjois-Euroopan maasta. Projektia koordinoi Savonia ammattikorkeakoulu Kuopiosta. Muita yhteistyökumppaneita ovat Geologian tutkimuskeskus, Pohjois-Savon liitto, Luleån teknillinen yliopisto, Islannin maatalousyliopisto, Färsaarten maatalouskeskus, Donegalin maakuntaliitto (Irlanti), Heriot Watt -yliopisto (Skotlanti) sekä Lough Neaghin yhdistys ja Agrifood and Biosciences -instituutti Pohjois-Irlannista.

WaterPro loppuseminaari pidetään Kuopion Scandic Hotellissa osoitteessa Satamakatu 1. Seminaari on maksuton ja esitykset ovat englanninkielisiä.

Voit ilmoittautua loppuseminaariin osoitteessa:
https://www.webropolsurveys.com/S/DB3953676E24745D.par

Ohjelman näet osoitteessa:
 https://www.water-pro.eu/category/news/

https://www.water-pro.eu/category/news/isätietoja: Lauri Solismaa, ryhmäpäällikkö, lauri.solismaa@gtk.fi, +358504316671
https://www.water-pro.eu/

 

 Vesinäytteitä tutkittiin pilottikohteessa mm. kannettavalla spektrofotometrillä.